Komunikat z XLVIII posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 maja 2008 r.

data aktualizacji