Komunikat z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie europejskiego nadzoru nad agencjami ratingowymi

data aktualizacji