Komunikat z XXXVIII posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 r.

data aktualizacji