Komunikat z XXXIX posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lutego 2008 r.

data aktualizacji