Komunikat z XL posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 lutego 2008 r.

data aktualizacji