Komunikat KNF z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zakazu dopuszczenia do obrotu akcji Sovereign Capital w zwiazku z nieprawdziwymi informacjami w prospekcie emisyjnym

data aktualizacji