Komunikat z 90. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 listopada 2009 r.

data aktualizacji