Komunikat z dnia 23 listopada 2009 r. ze spotkania kierownictwa UKNF ze środowiskiem banków spółdzielczych

data aktualizacji