Komunikat z 92. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2009 r.

data aktualizacji