Komunikat dla akcjonariuszy PKO BP nt. sposobu realizacji praw wynikających z emisji akcji serii D

data aktualizacji 01 października 2009