Komunikat z 89. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2009 r.

data aktualizacji