Komunikat z 85. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 września 2009 r.

data aktualizacji