Komunikat z 86. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 września 2009 r.

data aktualizacji