Komunikat z 83. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2009 r.

data aktualizacji