Komunikat z 84. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 sierpnia 2009 r.

data aktualizacji