Komunikat z 81. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lipca 2009 r.

data aktualizacji