Komunikat z 82. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 lipca 2009 r.

data aktualizacji