Komunikat z 78. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2009 r.

data aktualizacji