Komunikat z 77. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 maja 2009 r.

data aktualizacji