Komunikat z dnia 2 kwietnia 2009 r. ze spotkania z organizacjami branżowymi

data aktualizacji 02 kwietnia 2009