Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne

data aktualizacji 11 marca 2009