Komunikat z 71. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 marca 2009 r.

data aktualizacji