Komunikat ze spotkania z organizacjami rynku kapitałowego nt. obowiązków informacyjnych spółek giełdowych

data aktualizacji

26 października 2010 r.

W dniu 26 października 2010 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z organizacjami zrzeszającymi podmioty rynku kapitałowego.

Tematem spotkania były propozycje zmian w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych zgłoszone przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Dyskusja nad ulepszeniem ram regulacyjnych raportowania rzeczywistości gospodarczej emitentów będzie kontynuowana po weryfikacji stanowisk wszystkich organizacji rynkowych i przeprowadzeniu dodatkowych analiz.
 
Uczestnicy spotkania:

• Maria Dobrowolska – Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich,
• Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
• Adam Drozdowski – Członek Związku Maklerów i Doradców,
• Marcin Dyl – Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
• Agnieszka Gontarek – Dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
• Mirosław Kachniewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,
• Mariusz Kanicki – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
• Marcin Kowal – Doradca ds. Prawnych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
• Barbara Nowakowska – Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych,
• Beata Stelmach – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,
• Michał Stępniewski – Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
• Marek Szuszkiewicz – Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Rynku Kapitałowego UKNF,
• Adam Płociński – Dyrektor Zarządzający Pionem Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej UKNF,
• Robert Wąchała – Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu UKNF,
• Ilona Pieczyńska – Czerny – Dyrektor Departamentu Emitentów UKNF,
• Arkadiusz Famirski – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UKNF,
• Agnieszka Burak – Naczelnik w Departamencie Nadzoru Obrotu UKNF.