Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 117. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 grudnia 2010 r.

Data aktualizacji:

1. W sto siedemnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Jarosława Bartkiewicza na Prezesa Zarządu AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
• Pana Artura Olecha na Prezesa Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Generali Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

3.  Komisja zapoznała się z materiałami informacyjnymi nt.:

• metodologii oceny nadzorczej, testów procedur i dokonania oceny punktowej nadzorowanych podmiotów,
• wyników ankiety nt. finansowania sektora samorządowego przez banki.

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 20 grudnia 2010 r.
• 11 stycznia 2011 r.
• 25 stycznia 2011 r.
• 8 lutego 2011 r.
• 22 lutego 2011 r.
• 8 marca 2011 r.
• 22 marca 2011 r.
• 5 kwietnia 2011 r.
• 19 kwietnia 2011 r.

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2-3,


Do pobrania

Komunikat ze 117. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 grudnia 2010 r.

plik .pdf, 72,9kB
Pobierz