Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 113. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada 2010 r.

Data aktualizacji:

9 listopada 2010 r.

1. W sto trzynastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez:

• MoneyManagers SA.

3. Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Radosława Ignatowicza na Członka Zarządu Deutsche Bank Polska SA.
Wyniki głosowania Komisji: 5 głosów za (Pan S. Kluza, Pan L. Gajek, Pan D. Daniluk, Pan M. Bucior, Pan J. Pruski), 1 głos wstrzymujący się (Pan W. Koziński).

4. KNF zapoznała się z materiałami informacjami nt.:

• stanu sektora ubezpieczeń w I półroczu br.,
• sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu br.,
• działalności domów maklerskich w 2009 r. i w I półroczu br.

5. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 113. posiedzenie będzie kontynuowane w dniu 15 listopada 2010 r.
• 25 listopada 2010 r.
• 7 grudnia 2010 r.
• 20 grudnia 2010 r.

1 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 4. 
2 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 4.

 

Do pobrania

Komunikat ze 113. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada 2010 r.

plik .pdf, 109,1kB
Pobierz