Komunikat ze 112. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 października 2010 r.

data aktualizacji

27 października 2010 r.

1. W sto dwunastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
· Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
· Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
· Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
· Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
· Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła ma połączenie Santander Consumer Bank SA i AIG Bank
Polska SA przez przeniesienie majątku AIG Bank Polska SA na Santander Consumer Bank SA.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
· Pana Cezarego Stypułkowskiego na Prezesa Zarządu BRE Banku SA.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła Abris – EMP Capital Partners Ltd z Jersey na wykonywanie,
za pośrednictwem PL Holdings s.a.r.l. z Luksemburga, prawa do 50% lub więcej, jednak poniżej
66% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy WestLB Bank Polska SA.
Komisja jednogłośnie zezwoliła też Domowi Maklerskiemu IDM SA na wykonywanie
prawa do 33% lub więcej, jednak poniżej 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
WestLB Bank Polska SA.

5. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:
· Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

6. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
· 9 listopada 2010 r.
· 25 listopada 2010 r.
· 7 grudnia 2010 r.
· 20 grudnia 2010 r.

 

1 Pan S. Kluza nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 4.
2 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanej w pkt 2, 3 i 5.