Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z kontynuacji 113. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2010 r.

Data aktualizacji:

15 listopada 2010 r.

1. W kontynuacji sto trzynastego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie nałożyła na byłego członka zarządu spółki Techmex SA karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy złotych za rażące naruszenie przez spółkę obowiązków informacyjnych polegające na nieprzekazaniu w ustawowym terminie informacji poufnej o złożeniu przez bank wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki, o którym spółka dowiedziała się w dniu 1 października 2009 r. (kara dla byłego członka zarządu jest konsekwencją kary nałożonej przez KNF na spółkę w dniu 27 kwietnia 2010 r.).

3. Komisja zapoznała się z materiałem informacyjnym nt.:

• zbywania na terytorium RP tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w I półroczu br.

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 24 listopada 2010 r.
• 30 listopada 2010 r.
• 7 grudnia 2010 r.
• 14 grudnia 2010 r.
• 20 grudnia 2010 r.

Do pobrania

Komunikat z kontynuacji 113. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2010 r.

plik .pdf, 72,6kB
Pobierz