Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwał obiegowych

Data aktualizacji:

10 listopada 2010 r


W dniu 10 listopada 2010 r., podejmując uchwały w „trybie obiegowym”, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF): 
• udzieliła Domowi Maklerskiemu Banku BPS SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
- sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną. 

• udzieliła Deutsche Bankowi PBC SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (art. 69 ust. 4 pkt 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

• udzieliła Gospodarczemu Bankowi Wielkopolskiemu SA zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powierniczą).

• zapoznała się z zawiadomieniem o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie dobrowolnego rozwiązania UNIVERSUM Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,

• zezwoliła na przywrócenie formy dokumentu akcjom (zniesienie dematerializacji):
- Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA (z dniem 7 grudnia 2010 r.),
- Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” SA (z dniem 7 grudnia 2010 r.).

• udzieliła zgody na zmianę banku – depozytariusza przez Legg Mason Senior SFIO.

 

Do pobrania

Komunikat z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwał obiegowych

plik .pdf, 106,2kB
Pobierz