Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Trans Polonia

Data aktualizacji:

30 września 2010 r.

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Trans Polonia SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Trans Polonia

plik .pdf, 65,3kB
Pobierz