Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Robyg

Data aktualizacji:

7 października 2010 r.

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Robyg SA w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku). 


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Robyg

plik .pdf, 64,4kB
Pobierz