Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Robyg

data aktualizacji

7 października 2010 r.

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Robyg SA w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku).