Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego

Data aktualizacji:

10 listopada 2010 r.

Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B (oferującym jest Biuro Maklerskie Banku DnB Nord Polska).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego

plik .pdf, 64,3kB
Pobierz