Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Odlewni Polskich

Data aktualizacji:

 Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Odlewnie Polskie SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski Noble Securities).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Odlewni Polskich

plik .pdf, 70,8kB
Pobierz