Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Gastel Żurawie

data aktualizacji 13 grudnia 2010

13 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Gastel Żurawie SA w związku z zamiarem dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (oferującym jest Millenium Dom Maklerski i Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities).