Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Europejskiego Centrum Odszkodowań

Data aktualizacji:

1 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Europejskie Centrum Odszkodowań SA w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Europejskiego Centrum Odszkodowań

plik .pdf, 72,9kB
Pobierz