Komunikat z 68. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 lutego 2009 r.

data aktualizacji