Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Celtic Property Developments

Data aktualizacji:

13 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Celtic Property Developments SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B (oferującym jest IPOPEMA Securities).

 


 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Celtic Property Developments

plik .pdf, 64,3kB
Pobierz