Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Polskiej Spółdzielczości

Data aktualizacji:

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Bank Polskiej Spółdzielczości SA w związku z ofertą publiczną akcji imiennych serii J (oferującym jest Dom Maklerski Banku BPS). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Banku Polskiej Spółdzielczości

plik .pdf, 64,8kB
Pobierz