Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Asseco Poland

data aktualizacji

13 października 2010 r.

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym w dniu 12 listopada 2009 r. na prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Asseco Poland  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii J (oferującym jest UniCredit CAIB Poland).