Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI

Data aktualizacji:

7 października 2010 r.

Dyrektor pionu nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez:

• AD.DRĄGOWSKI  SA w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii A2 (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska). 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego AD.DRĄGOWSKI

plik .pdf, 73,6kB
Pobierz