Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Eko Export i Grupy Lotos

Data aktualizacji:

8 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

• Eko Export  SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G oraz H (oferującym jest Dom Maklerski BDM),

• Grupa Lotos SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C (oferującym jest Ipopema Securities).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Eko Export i Grupy Lotos

plik .pdf, 65,5kB
Pobierz