Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych AmRest Holdings i P.A. Nova

Data aktualizacji:

6 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez:

• AmRest Holdings  SE w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii 5 (oferującym jest Erste Securities Polska),

• P.A. Nova SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku).

 

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych AmRest Holdings i P.A. Nova

plik .pdf, 65,3kB
Pobierz