Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie uruchomienia elektronicznego Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (RAU)

Data aktualizacji:

W dniu 1 grudnia 2010 r.  zostanie w pełni uruchomiony nowy elektroniczny Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych (RAU) – przeznaczony do przesyłania przez zakłady ubezpieczeń, wyłącznie  drogą elektroniczną, wniosków o zarejestrowanie nowego agenta ubezpieczeniowego, modyfikację danych agenta ubezpieczeniowego oraz wyrejestrowanie agenta ubezpieczeniowego.

W 2009 r. do UKNF wpłynęło 72.305, złożonych w formie papierowej, wniosków do RAU. Zmiana sposobu składania wniosków  pozwoli na skrócenie czasu rejestracji – planowane jest rozpatrywane wniosków w terminie 3 – 7 dni od dnia wpłynięcia. System umożliwi zakładom ubezpieczeń śledzenie bieżącego stanu wniosku od chwili wpłynięcia do urzędu do momentu rejestracji. System będzie wykorzystywał nowoczesne rozwiązania informatyczne (m.in. szyfrowaną transmisję danych, podpis elektroniczny), które zapewnią szybkość i bezpieczeństwo przesyłania informacji. Zmiany były poprzedzone testami pilotażowymi przeprowadzonymi wspólnie z uczestnikami rynku ubezpieczeniowego.

Uruchomienie elektronicznego RAU pozwoli na eliminację papierowych dokumentów z procesu rejestracji, co zmniejszy koszty zarówno po stronie zakładów ubezpieczeń, jak również UKNF.

Zmiany są częścią realizowanego przez UKNF „Pakietu odbiurokratyzowania rynku finansowego”.

Do pobrania

Komunikat w sprawie uruchomienia elektronicznego Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (RAU)

plik .pdf, 94,8kB
Pobierz