Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie uchwał obiegowych

Data aktualizacji:

7 października 2010 r.

W dniu 7 października 2010 r., podejmując uchwały w „trybie obiegowym”, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie: 

• wyznaczyła do 31 grudnia 2010 r. maksymalny termin nabycia przez HDI – Gerling International Holding Aktiengesellschaft z Niemiec akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu HDI – Gerling Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA,

• udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez:

• Bank DnB NORD Polska SA,
• PKO Bank Polski SA,
• Dom Inwestycyjny Investors SA,
• ING Securities SA.

Do pobrania

Komunikat w sprawie uchwał obiegowych

plik .pdf, 97,5kB
Pobierz