Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Polimex – Mostostal z prospektem emisyjnym

Data aktualizacji:

17 grudnia 2010 r.

Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF na podstawie upoważnienia Komisji stwierdził równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• Polimex – Mostostal SA w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii K i L (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku).

 

Do pobrania

Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Polimex – Mostostal z prospektem emisyjnym

plik .pdf, 73,7kB
Pobierz