Dane dotyczące wykrywania i ścigania przestępstw na rynku finansowym w 2008 r.

data aktualizacji 31 grudnia 2008