Komunikat z 67. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2009 r.

modification date