Komunikat z 67. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2009 r.

data aktualizacji 21 stycznia 2009