Rejestr dostawców usług finansowania społecznościowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Loading...

Legenda

  • crowdfunding inwestycyjny - w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a ppkt (ii) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937
  • crowdfunding pożyczkowy - w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a ppkt (i) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937