Oddziały zakładów ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)

data aktualizacji

RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE,
Oddział zakładu ubezpieczeń RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Irlandia

Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Zakres działania: reasekuracja w zakresie ubezpieczeń Działu I oraz Działu II
Organ nadzoru: Central Bank of Ireland
Data notyfikacji:
21 września 2009 r.                   
25 stycznia 2017 r. - otrzymano zawiadomienie o zmianie nazwy i adresu Oddziału, poprzednia dane to: RGA International Reinsurance Company Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa