Grupy działu I - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

DZIAŁ I - Ubezpieczenia na życie

Podział ryzyka według grup ubezpieczeń

Grupa 1. Ubezpieczenia na życie
Grupa 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
Grupa 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe
Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe
Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4