Rejestr ASO MŚP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Lp.
Nazwa podmiotu prowadzącego rynek rozwoju MŚP
Adres siedziby
Nazwa rynku rozwoju MŚP
Państwo macierzyste
Organ nadzoru
Data wpisu do rejestru
1.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA   
ul. Książęca 4
00 - 498 Warszawa
Polska
Alternatywny System Obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW)
Polska   
Komisja Nadzoru Finansowego26 lipca 2019